mail us
  Історична довідка
Науково-педагогічний склад
Інформація студентам
Історична довідка
Науково-педагогічний склад
Інформація студентам
Історична довідка
Науково-педагогічний склад
Інформація студентам
Історична довідка
Науково-педагогічний склад
Інформація студентам
 

ІСТОРІЯ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ.

Підготовка фармацевтичних кадрів в м. Одесі розпочинає сою історію з серпня 1903 р., коли при медичному факультеті було відкрите фармацевтичне відділення. Пізніше відділення переросло у вищий фармацевтичний навчальний заклад, який постійно трансформувався та удосконалював свою діяльність. У 1934 році до нього приєднано Київський фармацевтичний інститут. В результаті цієї реорганізації було створено потужний фармацевтичний інститут з підготовки фармацевтичних кадрів як для аптечної мережі, так і для медичної, хіміко-фармацевтичної промисловості. У 1959 р. Одеський фармацевтичний інститут у складі стаціонарного та заочного факультетів був переведений до м. Запоріжжя, де вже в наступному році здійснено випуск провізорів Запорізького фармацевтичного інституту.

З того часу минуло майже 50 років і за ці роки в південному регіоні України (АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська області) створилася складна ситуація з забезпеченням фармацевтичних підприємств фахівцями з вищою фармацевтичною освітою. З іншого боку, за цей час суттєво збільшилась кількість фармацевтичних фірм, аптечних установ підприємницької діяльності. Все це обумовило відновлення фармацевтичного факультету нашого університету, який відкрито згідно з наказом МОЗ України №342 від 28 серпня 2001 року.

На факультеті створені нові кафедри організації та економіки фармації, фармакогнозії, фармацевтичної хімії, технології лікарських засобів, навчально-виробнича аптека клініки Університету, освоюються ділянки для вирощування лікарських рослин та інші. Налагоджена робота Вченої ради факультету, предметно-методичної комісії з фармації.

В 2004 році в університеті ліцензовано та акредитовано спеціальності 7.110201 і 8.110201 ”Фармація” за ДЕННОЮ і ЗАОЧНОЮ формами навчання.

Студенти досконало вивчають гуманітарні, соціально-економічні, природничі дисципліни, а на старших курсах - професійно-орієнтовані дисципліни: клінічна фармація, фармакотерапія, фармакогнозія, фітотерапія, аптечна і промислова технологія лікарських засобів, гомеопатія, технологія парфюметно-косметичних засобів, організація та економіка фармації, менеджмент та маркетинг у фармації та інші.

Практична підготовка студентів забезпечується у навчально-виробничій аптеці клініки Університету, аптеках, хіміко-фармацевтичних підприємствах міста Одеси та області, ботанічних садах та дослідних ділянках по вирощуванню лікарських рослин, а також клініках щодо відпрацювання практичних навичок надання першої допомоги та клінічної фармації.

Студенти забезпечуються сучасною навчально-методичною літературою. Практично завершено комплектування фармацевтичною літературою бібліотечного фонду Університету, науковою періодикою з фармацевтичної тематики, відкриті можливості використання Internet- технологій на всіх кафедрах фармацевтичного факультету.

На факультеті навчаються як молодь, так і фахівці різних спеціальностей, здобуваючи соціально визнану і високооплачувану професію провізора–спеціаліста. Заочна форма навчання дає можливість студенту працювати і вчитись одночасно.

За участі науково-педагогічного складу фармацевтичного факультету здійснюється післядипломне навчання провізорів загального профілю в інтернатурі (первинна спеціалізація) за фахами «Загальна фармація», «Клінічна фармація», підвищення кваліфікації провізорів-спеціалістів на передатестаційних циклах «Організація і управління фармацією», «Загальна фармація», а також фармацевтів на циклах тематичного удосконалення «Фармація».

Відкрите відділення деканату на базі існуючої філії Університету в м. Миколаєві з метою навчання провізорів в інтернатурі (первинна спеціалізація) за фахами «Загальна фармація», «Клінічна фармація» та підвищення кваліфікації провізорів-спеціалістів і фармацевтів.

Рішенням МОН України в Університеті відкрита аспірантура за фахом 15.00.02- фармацевтична хімія і фармакогнозія. Розпочата підготовка висококваліфікованих фахівців в магістратурі та аспірантурі, де мають можливість навчатись кращі випускники фармацевтичного факультету та інших вищих фармацевтичних закладів.

Відповідно до наказу ректора університету №339-о від 27 жовтня 2003 року створена університетська проблемна комісія „Фармація”, яка об’єднує у своєму складі 3 наукові групи:

- організації та економіки фармації, менеджменту і маркетингу у фармації;
- фармацевтичної хімії, фармакогнозії і фармакології;
- технології ліків і промислової фармації

Основними фармацевтичними науковими напрямками проблемної комісії „Фармація” є :

1. Науково-практичне обґрунтування методології системного управління лікарським забезпеченням на засадах логістичного, фармакоекономічного та регіонального підходів (керівник - професор Трохимчук В.В.).
2. Розробка новітніх технологій вилучення біологічно активних речовин з рослинної сировини з метою створення нових лікарських форм і засобів.
3. Синтез та біологічна активність в ряду похідних пурину, його гомологів і гетероаналогів (керівник - професор Іванов Е.І.).
4. Фармакологічне і фармакогностичне вивчення лікарських рослин півдня України з адаптогенною, стрес-протекторною та імуномоделюючою активністю(керівник - професор Рожковський Я.В..).

За участі професорсько-викладацького складу фармацевтичного факультету та провідних фахівців практичної фармації з 2004 року розпочала роботу комісія при управлінні охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації з атестації провізорів-організаторів, провізорів-аналітиків, провізорів і фармацевтів міста Одеси та області згідно з нормативними документами МОЗ України (голова професор Трохимчук В.В.).

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ

Трохимчук Віктор Васильович доктор фармацевтичних наук, професор

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ

Кандидат фармацевтичних наук, доцент В.О. Ульянов

ПЕРСОНАЛ ДЕКАНАТУ

Документознавець деканату – магістр психології Р.В. Фарафонова

Студенти факультету

АДРЕСА.

65026, м. Одеса, Валіховський пров.,2, деканат фармацевтичного факультету,
E-mail: pharma@odmu.edu.ua
тел. +38 (0482) 20 62 15
Факс +38 (0482) 49 61 34

Час ділового контакту з 14 годин до 17 годин щоденно, крім суботи та неділі .

Інформація для абітурієнтів
Для студентів
Заочна форма навчання
ПАЦ,ТУ