Історична довідка
Науково-педагогічний склад
Інформація студентам
Історична довідка
Науково-педагогічний склад
Інформація студентам
Історична довідка
Науково-педагогічний склад
Інформація студентам
Історична довідка
Науково-педагогічний склад
Інформація студентам
 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

1. Додипломний етап.

Викладання навчальних дисциплін студентам фармацевтичного і міжнародного факультетів за спеціальністю 7.8.110201 "Фармація" здійснюється українською, російською та англійською мовами:

  • Організація та економіка фармації
  • Медичне і фармацевтичне товарознавство
  • Історія медицини і фармації
  • Фармацевтичне законодавство
  • Патентознавство.
  • Охорона праці у фармації.
  • Належна фармацевтична практика.
  • Спеціалізація студентів за фахом

2. Післядипломний етап.

За участі науково-педагогічного складу кафедри здійснюється післядипломне навчання провізорів в інтернатурі (первинна спеціалізація), магістратурі за фахами "Загальна фармація", "Клінічна фармація", підвищення кваліфікації провізорів-спеціалістів на передатестаційних циклах "Організація і управління фармацією", "Загальна фармація", а також фармацевтів на циклах ПАЦ "Фармація".

Відкрито відділення кафедри на базі існуючої філії фармацевтичного факультету Університету в м. Миколаєві з метою навчання провізорів в інтернатурі (первинна спеціалізація), магістратурі та підвищення кваліфікації провізорів-спеціалістів і фармацевтів.

3. Практичне навчання

За участі науково-педагогічного складу кафедри здійснюється практична підготовка студентів на базах навчально-виробничої аптеки Університету, базових аптеках та фармацевтичних підприємств міста Одеси і області у вигляді спеціалізації на 5 курсі, навчальної ознайомчої практики з ОЕФ та виробничих практик з ОЕФ і спеціалізації.

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Науково-практичне обгрунтування методології системного управління лікарським забезпеченням на засадах логістичного, фармакоекономічного та регіонального підходів.

На кафедрі працює науковий гурток студентів. Студенти отримали 3 призові місця на Всеукраїнських олімпіадах студентів з фармації та хімії.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

  • За час функціонування кафедри (2002 р.) захищені 1 докторська і 2 кандидатські дисертації. Виконано та захищено 18 дипломних робіт.
  • Працівниками кафедри опубліковано понад 105 наукових праць, в т.ч. 1 монографія, 2 підручники та 15 навчальних посібників, 5 методичних рекомендацій, 2 авторські свідоцтва на твір, 75 статей у фахових виданнях.