Історична довідка
Науково-педагогічний склад
Інформація студентам
Історична довідка
Науково-педагогічний склад
Інформація студентам
Історична довідка
Науково-педагогічний склад
Інформація студентам
Історична довідка
Науково-педагогічний склад
Інформація студентам
 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

  • На кафедрі студентами фармацевтичного факультету за спеціальністю “Фармація вивчаються такі дисципліни: фармакогнозія ( III курс), спецкурс “Лікарські рослини в сучасній лікарській практиці ( III курс), спецкурс “Фармацевтичні аспекти нутріціології ( IV курс), « Ресурсознавство лікарських рослин ( V курс)”. Навчання здійснюється за денною та дистанційною (заочною) формами навчання. Для студентів V курсу на кафедрі існує курс спеціалізації “Лікарські рослини та фітотерапія”.
  • На кафедрі створена відповідна навчально-методична база для забезпечення у повному обсягу учбової та наукової діяльності студентів: таблиці, схеми, мікропрепарати, гербарії лікарських рослин, повний перелік необхідної лікарської рослинної сировини та фітопрепаратів. Навчально-методичні матеріали: лекції, методичні розробки практичних та самостійних занять студентів, питання тестового контролю та самоконтролю знань студентів існують як в друкованому, так і у комп’ ютерному вигляді.
  • Навчальною базою практики з фармакогнозії є ботанічний сад Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова та ділянка лікарських рослин Одеського державного медичного університету, яка є структурним підрозділом кафедри.

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Фармакогностичне вивчення лікарських рослин півдня України з адаптогенною, стрес-протекторною та імуномодулюючою активністю з метою створення на їх основі нових лікарських засобів і біологічно активних добавок.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

  • За час функціонування кафедри (2002 р.) виконані та захищені 36 курсових робіт.
  • Працівниками кафедри з часу її заснування опубліковано 27 наукових публікацій, з яких 14 – журнальні статті. Видано 3 методичні рекомендації, затверджених МОЗ України.